Zásady ochrany osobních údajů

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, často podle jména, čísla účtu, polohy, online ID nebo jiných faktorů specifických pro danou osobu.

Osobní údaje mohou zahrnovat "údaje zvláštní kategorie" týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského přesvědčení, členství v odborech, fyzického nebo duševního zdraví, odsouzení a obvinění z trestných činů.

Obecně neshromažďujeme "údaje zvláštní kategorie" o návštěvnících našich webových stránek nebo našich zákaznících.

Další informace o tom, jak můžeme používat vaše osobní údaje, naleznete níže.

OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME, A JAK JE POUŽÍVÁME

Naše webové stránky můžete navštívit a prohlížet si je, aniž byste museli uvádět své jméno nebo kontaktní údaje.

Stejně jako mnoho jiných webových stránek zaznamenává náš server informace o vašem operačním systému, softwaru prohlížeče, IP adrese (internetovém protokolu) a univerzálním vyhledávači zdrojů (URL), včetně data a času návštěvy.

Soubory cookie používáme k analýze toho, jak návštěvníci používají naše stránky, a k poskytování určitých funkcí, více informací naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. Kromě toho bychom vás rádi informovali, že společnost Google bude používat vaše osobní údaje, pokud k tomu na našich webových stránkách udělíte souhlas. Další informace naleznete na adrese Google's Privacy & Terms page.

Pokud nakupujete na našich stránkách nebo se přihlásíte k odběru novinek, můžete poskytnout své kontaktní údaje (jméno, adresu, firmu, pracovní pozici, e-mailovou adresu, telefonní číslo).

Pokud si u nás zakoupíte produkty, můžeme vaše osobní údaje použít následujícími způsoby a k následujícím činnostem:

1. Žádosti a informace:

● zodpovědět vaše dotazy nebo vám poskytnout požadované informace.

● sledování prodeje a poptávek

● informovat vás o našich produktech a službách.

● informovat vás o důležitých změnách nebo vývoji na našich webových stránkách.

● poskytovat vám personalizovanější služby tím, že vám budeme zobrazovat nejrelevantnější produkty a nabídky na internetu a zasílat vám nejaktuálnější informace o našich produktech a službách.

2. Objednávky:

● zpracovat vaši objednávku

● pomoci s případnými dotazy, pokud jste zahájili objednávku, ale nedokončili ji.

● spravovat přepravu, vracení zboží a vracení peněz

3. Vztahy se zákazníky:

● kontaktovat vás (v souladu s oprávněnými zájmy), abychom získali váš názor na naše produkty a služby.

● zveřejňovat trendy a/nebo zlepšovat užitečnost a obsah našich webových stránek.

● sledovat aktivitu na našich stránkách, abychom vám mohli poskytovat personalizovanější online služby a zasílat vám nejaktuálnější informace o našich produktech a službách.

● odkazovat na stránky a služby sociálních sítí, například pro reklamní účely.

● pro účely průzkumu trhu sledováním aktivity na našich webových stránkách (anonymně) za účelem identifikace trendů a/nebo zlepšení užitečnosti a obsahu.

● měření účinnosti našich marketingových kampaní pomocí e-mailové analytiky určené ke sledování odeslaných emailů, počtu odeslaných e-mailů a počtu kliknutí.

4. Další:

● pro účely odpovědnosti za kvalitu výrobku

● pracovat s dotazy a stížnostmi.

● pro všeobecné účetnictví

POROZUMĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Abychom mohli poskytovat lepší služby, chceme porozumět nákupním zvyklostem našich zákazníků, tomu, jak si zákazníci vybírají produkty a služby, které nakonec kupují, jaké aplikace a technologie zákazníci nejraději používají a jak úspěšné byly naše reklamní a marketingové kampaně. K tomu můžeme využít několik různých metod:

Nikdy nevidíme ani neukládáme údaje o vaší platební kartě.

K měření účinnosti našich marketingových kampaní používáme e-mailovou analytiku. Marketingové e-maily obsahují pixel, který sleduje, kolik e-mailů bylo odesláno, kolik jich bylo otevřeno, zda byly e-maily přeposlány a zda bylo kliknuto na odkazy v e-mailu.

Můžeme sledovat další webové stránky, které navštěvujete, a produkty a služby, které vyhledáváte pomocí vyhledávačů, abychom vám poskytli informace o produktech, které jsou pro vás nejdůležitější.

Sociální média můžeme používat k lepšímu zacílení naší reklamy a zvýšení relevance toho, co vidíte.

Soubory cookie používáme také ke sledování online aktivit. Více informací o tom najdete v našich Zásadách používání souborů cookie. Informace shromážděné pomocí souborů cookie samy o sobě neidentifikují návštěvníka našich stránek.

ÚLOŽIŠTĚ DAT

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro výše popsané legitimní obchodní účely.

Pokud jste návštěvníkem webových stránek, uchováme vaše údaje po omezenou dobu, abychom mohli reagovat na vaši žádost, poskytnout vám potřebné informace nebo vám zaslat aktualizace o našich produktech a službách.

Při jednorázovém nákupu uchováváme záznamy o transakcích obvykle po dobu 7 let.

Vaše údaje mohou být uchovávány déle, pokud k tomu máme závažné právní důvody, například pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz nebo pokud je to nezbytné pro obhajobu nebo trestní stíhání.

SPOLUPRÁCE S POSKYTOVATELI SLUŽEB

Stejně jako většina organizací využíváme poskytovatele služeb ke správě našich webových stránek a IT systémů a k provádění marketingových kampaní. Spolupracujeme také s dodavatelem, který nám poskytuje doručovací služby.

Těmto společnostem poskytneme pouze informace, které potřebují k poskytování služeb, na které jsme si je najali, a tyto informace nesmějí používat k žádným jiným účelům. Kdykoli sdílíme osobní údaje o našich zákaznících nebo návštěvnících našich webových stránek s našimi poskytovateli služeb, uzavíráme smlouvy, které vyžadují, aby poskytovatel služeb tyto informace chránil a udržoval v bezpečí.

DALŠÍ ŠÍŘENÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny následujícím třetím stranám pro účely popsané níže:

● daňovým, celním a spotřebním orgánům

● regulačním orgánům, soudům a policii

● agenturám pro odhalování podvodů

● ústředním a místním samosprávám

● pojišťovnám

● dalším odborným poradcům

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že jejich zveřejnění je nezbytné k vynucení nebo uplatnění našich smluvních podmínek nebo k jiné ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků a ostatních uživatelů webových stránek.

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ DO JINÝCH ZEMÍ

Některé společnosti, které nám poskytují služby, mohou sídlit mimo Spojené království. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje předávány mimo Spojené království. Zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb splňovali veškeré právní požadavky vztahující se na předávání osobních údajů mimo Spojené království.

BEZPEČNOST

Zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete. Používáme vhodná opatření k ochraně informací, které nám poskytujete prostřednictvím našich webových stránek, a informací, které shromažďujeme a uchováváme o našich zákaznících. Další informace naleznete v části "Bezpečnost na internetu". V rámci společnosti omezujeme přístup k osobním údajům. Přístup k nim mají pouze ti zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění svých povinností.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které odešlete prostřednictvím našich webových stránek, a jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, přijmeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží a neoprávněným použitím, přístupem nebo změnou.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v květnu 2022. Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny zde. Vracejte se prosím na tuto stránku pravidelně.

ODKAZY NA DALŠÍ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte naše stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za obsah webových stránek třetích stran. Externí stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které byste si měli pečlivě přečíst.

VAŠE PRÁVA

Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli odhlásit pomocí možnosti odhlášení ve zprávě nebo kontaktováním našeho zákaznického servisu na adrese [email protected].

Pokud chcete opravit nebo aktualizovat své další osobní údaje nebo pokud chcete získat kopii osobních údajů, které uchováváme, kontaktujte prosím výše uvedenou e-mailovou adresu. Než budeme moci na vaši žádost odpovědět, budeme možná muset požádat o prokázání vaší totožnosti.

V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete mít také následující práva:

- za určitých okolností právo omezit nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně profilování) nebo požádat o výmaz vašich osobních údajů.

- právo odvolat svůj souhlas, pokud jste osobní údaje poskytli dobrovolně nebo jste s jejich použitím jinak souhlasili.

- za určitých okolností právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o sdílení těchto údajů s jinou stranou (tzv. "přenositelnost údajů").

- právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů.