Podmínky služby

INFORMACE O NÁS:

Impressum

Úplný název společnosti: KLW Sp. z o.o.

ul. Kielecka 41A/8

02-530, Mazowieckie Wojewodztwo, Warszawa

Polska

NIP: 9223057591

Tel: +48 22 209 89 86

e-mail: [email protected]

Dane bankowe:

PKO Bank Polski S.A.

PL05 1020 5356 0000 1802 0224 8557

SWIFT: BPKOPLPW

Organ rejestrowy / ewidencyjny:

okresní soud lublin-východ v lublinu se sídlem ve swidniku, vi obchodní oddělení národního soudního rejstříku:

KRS 0000719719

REGON 369528293

VAT ID: PL9223057591

e-mail: [email protected]

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost KLW Sp. z o.o.

Níže naleznete informace o podmínkách, za kterých poskytujeme naše produkty a služby. Zakoupením některého z produktů na uwalls.co.uk nebo používáním našich stránek s těmito podmínkami souhlasíte

Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám e-mail na adresu [email protected].

___________________________________________

OBECNÉ INFORMACE:

Tyto podmínky potvrzují právní podmínky (dále jen "podmínky"), za kterých budeme prodávat produkt(y) uvedený(é) na našich webových stránkách (dále jen "webové stránky").

Součástí těchto Podmínek jsou naše Zásady ochrany osobních údajů, Podmínky používání webových stránek, Informace o dopravě a platbách a Zásady používání souborů cookie a v případě potřeby jsou v těchto Podmínkách uvedeny hypertextové odkazy na tyto informace.

Tyto podmínky se vztahují na jakoukoli smlouvu mezi námi o prodeji výrobků (dále jen "smlouva"). Před zadáním objednávky si je prosím pečlivě přečtěte a ujistěte se, že jim rozumíte. Měli byste si také vytisknout kopii těchto Podmínek pro budoucí použití.

KLW Sp. z o.o. provozuje webové stránky uwalls.co.uk, které nabízejí fototapety na míru. KLW Sp. z o.o. jako vlastník a správce stránek je také stranou všech právnických a fyzických osob, které používají webové stránky uwalls.co.uk nebo nakupují produkty prezentované na těchto stránkách.

Klient je právnická nebo fyzická osoba, která používá webové stránky nebo na nich nakupuje.

Zákazník se zavazuje uvést v objednávkovém formuláři úplné a spolehlivé údaje (jméno, adresu atd.). V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá klient za vzniklou škodu.

Vyhrazujeme si právo:

● na webových stránkách provádět změny nebo je odstranit (dočasně nebo trvale) bez předchozího upozornění. 

● tyto podmínky poskytování služeb kdykoli změnit. Veškeré provedené změny jsou účinné od data zveřejnění (uvedeného v dolní části této stránky). Zákazník'je zodpovědný za to, že si při každém použití webových stránek přečte jejich nejnovější verzi.

____________________________________________

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK:

Vaše právo na přístup a používání našich webových stránek se řídí našimi Podmínkami používání webových stránek.

____________________________________________

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pečlivě si tyto zásady přečtěte a ujistěte se, že jim rozumíte.

____________________________________________

JAK JE MEZI NÁMI UZAVŘENA SMLOUVA:

Náš proces objednávky umožňuje kdykoli opravit případné chyby. Věnujte prosím čas přečtení a kontrole své objednávky v každém kroku procesu objednávání, abyste se vyhnuli možným chybám.

Po zadání objednávky vám zašleme e-mail s potvrzením, že jsme ji obdrželi (potvrzení objednávky). To však neznamená, že jsme vaši objednávku přijali, protože potvrzení přichází automaticky.

K přijetí vaší objednávky dojde automaticky ode dne, kdy vám výrobek doručíme, nebo 7 dní po odeslání e-mailu s potvrzením objednávky. Smlouva mezi námi vzniká až v tomto okamžiku.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávku, pokud máme podezření, že nakupujete produkty pro další prodej pro vlastní komerční účely způsobem, který by podle našeho uvážení mohl poškodit naši značku, nabídku zákazníkům nebo podnikání.

____________________________________________

JAK PLATIT:

Za produkty objednané na našich webových stránkách můžete platit debetní nebo kreditní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal.

Platba za Produkty (včetně nákladů na dopravu) bude stržena z vaší platební karty (případně z účtu PayPal) v okamžiku zadání objednávky. To však neznamená, že byla vaše objednávka přijata; pokud z jakéhokoli důvodu přijata nebude nebo vám nebudeme moci objednané výrobky dodat, budou vám vráceny peníze v plné výši.

Pokud za Produkty zaplatíte prostřednictvím služby PayPal, zkontrolujeme vaše jméno, adresu a další osobní údaje, které jste nám poskytli během procesu objednávky, v příslušných databázích třetích stran, abychom ověřili vaši totožnost a zajistili, že váš účet PayPal nebude použit bez vašeho souhlasu. Použitím služby PayPal jako platební metody dáváte souhlas s těmito kontrolami a potvrzujete, že účet PayPal, který používáte, je váš. Všechny platby PayPal podléhají autorizaci ze strany PayPal.

____________________________________________

STANOVENÍ CENY PRODUKTU:

Cena výrobků uvedená na kartách produktů na webových stránkách je cena za 1 metr čtvereční z nejoblíbenějšího materiálu na našich webových stránkách.

Konečná cena výrobku se vypočítá na základě místa objednávky, vybraného materiálu a dalších možností, které uživatel při vytváření objednávky zvolil.

Ceny produktů obvykle kontrolujeme po obdržení objednávky, a pokud zjistíme chybu v ceně objednaných produktů, budeme vás kontaktovat a poskytneme vám možnost pokračovat v nákupu produktu za správnou cenu nebo objednávku zrušit. Vaši objednávku nezpracujeme, dokud neobdržíme vaši odpověď. Pokud se s vámi nebudeme moci spojit pomocí kontaktních údajů, které jste uvedli během procesu objednávání, budeme objednávku považovat za zrušenou a písemně vás o tom vyrozumíme.

Cena všech produktů zahrnuje DPH, ale nezahrnuje náklady na dopravu a clo.

____________________________________________

DORUČENÍ

Úplné informace o naší přepravní službě, místech doručení a nákladech naleznete v části Informace o přepravě a nákladech.

V rámci Velké Británie a Evropy jsou naše zásilky zasílány prostřednictvím společnosti UPS.

Za zpoždění způsobené dopravcem neneseme odpovědnost. Logistická společnost může účtovat další celní poplatky a daně. Další informace získáte na místním celním úřadě nebo u přepravní společnosti.

Po odeslání zásilky obdržíte potvrzovací e-mail s údaji o doručení a informacemi o tom, jak sledovat svou objednávku.

Všechny uvedené dodací lhůty a časy jsou orientační. I když se budeme snažit je dodržet, tak v případech, kdy se nám to nepodaří, za to neneseme odpovědnost.

Pokud naší vinou nebudeme schopni doručit vaše zboží ve lhůtě uvedené na webových stránkách, budeme vás o tom informovat. V takovém případě vám dáme možnost buď na výrobky počkat, nebo objednávku zrušit a získat zpět peníze v plné výši.

Důrazně doporučujeme, abyste si najali montážní firmy až po doručení a kontrole vaší objednávky. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli náklady nebo poplatky třetích stran, které vám vzniknou v důsledku nedodání objednávky nebo objednávky, která nebyla při dodání zkontrolována.

Ve Velké Británii nemůžeme vyřizovat objednávky a odesílat zboží o státních svátcích nebo v neděli.

Všechny objednávky budou doručeny na stejnou adresu a jednou zásilkou.

Chceme se ujistit, že je s vaší objednávkou vše v pořádku, proto ji prosím po obdržení pečlivě zkontrolujte, a v ideálním případě do 24 hodin informujte náš zákaznický servis prostřednictvím e-mailu, pokud nějaké produkty chybí nebo jsou poškozené. Oznámení v této lhůtě nám usnadní prošetření a v případě potřeby můžeme zajistit výměnu nebo vrácení peněz.

____________________________________________

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Naše zásady pro vracení a výměnu zboží naleznete kliknutím sem

____________________________________________

ZODPOVĚDNOST

Pokud se prokáže, že je dodaný výrobek poškozený nebo vadný (s výjimkou případů uvedených v části Výměna a vrácení), buď jej předěláme, nebo vám vrátíme peníze.

Pokud nebudeme schopni plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy v důsledku okolností, které nemůžeme ovlivnit, nebo pokud dodáme výrobek, který je poškozený nebo vadný, v žádném případě nepřijímáme odpovědnost za jakékoli nároky na ušlý zisk nebo jakékoli zvláštní či následné ztráty, škody nebo výdaje.

____________________________________________

DĚTI

Naše výrobky neprodáváme dětem. Objednávku na našich webových stránkách mohou učinit pouze osoby starší 18 let.

____________________________________________

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POJMY

Naše webové stránky a jejich obsah, jakož i jakákoli smlouva vyplývající z jejich používání, se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem a podléhají výlučné jurisdikci anglických soudů.

Pokud nejste s nákupem spokojeni, kontaktujte náš zákaznický servis.